ANIL ERDEMİR

Bilişim Teknolojileri Uzmanı

Yazılım Geliştirici

Grafik Tasarımcı

Sosyal Medya Uzmanı

Sistem Yöneticisi

Web Danışmanı

Freelancer

0
No products in the cart.
ANIL ERDEMİR

Bilişim Teknolojileri Uzmanı

Yazılım Geliştirici

Grafik Tasarımcı

Sosyal Medya Uzmanı

Sistem Yöneticisi

Web Danışmanı

Freelancer

Blog Yazısı

BT – Bilişim Teknolojileri

14 Temmuz 2021 Blog
BT – Bilişim Teknolojileri

Günümüzün hızlı dünyasında, bilgi teknolojisi (BT) kavramları çoğu şirketin düzgün çalışması için gereklidir. Bilgi teknolojisi (BT), bilgi ve verileri depolamak veya almak ve bunları anlamlı bir şekilde işlemek için bilgisayarların kullanılması anlamına gelir. BT en yaygın olarak kişisel ve hatta eğlence teknolojilerinden ziyade sektörle ilgili işlemler bağlamında kullanılır. Yeni BT süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulanması, bilgi bilimi, mühendislik ve matematik gibi belirli unsurların entegrasyonunu gerektirir.

Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmak için, toplumun her düzeyinde bilgisayar ağları ve bilgi teknolojilerinin eğitimini, öğretimini ve araştırmasını teşvik eden politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Bilgi teknolojisi, geniş bir sunucu ağı üzerinden erişilebilir, tutarlı ve güvenilir bilgi hizmetleri ve veri depolama ve alma sağlayan bilgisayar sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, işletilmesi ve bakımı anlamına gelir. Bunlar, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ’ler), telekomünikasyon sağlayıcılarına, devlet kurumlarına ve çeşitli amaçlar için büyük veritabanlarına erişim gerektiren diğer kuruluşlara hizmet veren ağları içerir. Bilgi teknolojisi aynı zamanda bilgisayar sistemleri, ağlar, yazılımlar, donanımlar ve kullanıcıların internet üzerinden depolanmış bilgilere erişmesine izin veren bilgisayar dışı uygulamalar gibi teknolojileri içeren daha geniş bir tanımı da içerir. Bilgi teknolojisindeki teknolojik gelişmeler, yeni endüstrilerin hızla büyümesine ve gelişmesine, ayrıca bilgi ve enformasyonun tıp, işletme ve sivil toplum gibi çeşitli alanlara aktarılmasına izin vermektedir.

Sürekli gelişen BT dünyası nedeniyle ortaya çıkan çok çeşitli konuları kapsayacak şekilde kapsamlı bir bilgi teknolojileri çalışma programı yapılandırılmalıdır. Bilgi teknolojisinin kısa bir tanıtımıyla başlamalı, bilgi teknolojilerinin bilim ve mühendisliğine derinlemesine girmeli ve kilit konuların ve politika çerçevelerinin incelenmesiyle sonlandırılmalıdır. Böyle bir programın, etik konular, iş uygulamaları ve BT’yi etkileyen yasalar dahil olmak üzere bir dizi farklı konuyu içermesi gerekir. Ayrıca BT’nin uygulanmasından kaynaklanan ticari ve yasal konularla ilgili modülleri içermesi gerekebilir. Bir çalışma programının, öğrencilerin teorik kavramları pratiğe geçirmelerine olanak tanıyan bir dizi uygulamalı proje içermesi de önemlidir. Bu nedenle, bu tür herhangi bir çalışma programının nihai amacı, öğrencileri BT sınavını geçme nihai hedefi ile BT’de bir araştırma projesini tamamlamak için gerekli teori ve uygulama kombinasyonunu üstlenmeye hazırlamak olmalıdır.

Yazılım donanım grafik ve sistem

Yazılım donanım tasarımı ve yazılım uygulaması, bilgisayar grafiklerinin iki ana yönüdür. Yazılım, donanımın çalışmasını kontrol eden program kodundan oluşur. Program kodu genellikle belirli bir bilgisayar mimarisi için birleştiricide yazılır, ancak herhangi bir bilgisayar mimarisi için makine kodunda yazılabilir. Yazılımın her türlü bilgisayarda çalışabilmesi için C++ gibi üst düzey bir dilde yazılmış olması zorunludur. Donanımda, programlar bilgisayarın asıl işlemeyi gerçekleştiren mikroişlemcisinde yürütülür. Yazılım, mikroişlemciden çıktının nasıl yapıldığını kontrol eder.

Yazılım tasarımı, grafik oluşturmanın yaratıcı problem çözme yönünü içerir. Yazılım, genellikle aydınlatma ve diğer efektlerle gerçekçi 3D grafikler oluşturmak için kullanılır. Yazılım grafikleri daha sonra dijital biçimde çıktılanır. Yazılım donanımı, kişisel bilgisayarlarda çalışan oyunları ve görsel medyayı oluşturmak için de kullanılır. Bazı şirketler, video oyunları oluşturmak için özel yazılımlar oluşturmuştur. Video oyunları, genellikle dış yazılım şirketleri tarafından geliştirilen oldukça karmaşık yazılım bileşenlerini gerektirir.

Donanım tasarımı, yazılımın tasarımını ve uygulanmasını ifade eder. Donanım tasarımı daha çok yazılımın bilgisayar donanımına entegrasyonu ile ilgilenirken, birçok yazılım programı ve oyun, yazılımla birincil odak olarak tasarlanır. Donanım tasarımcıları, yazılımın tüm bileşenlerinin bilgisayarın donanımıyla uyumlu olmasını sağlamak için yazılım mühendisleriyle yakın çalışır. Yazılım mühendisleri ayrıca donanım tasarımcılarının yazılımı kullanan sistemleri oluşturmalarına yardımcı olur. Her yaştan insanın keyif alabileceği video oyunları ve diğer medyaları oluşturmak için hem donanım hem de yazılım tasarımı gereklidir.

Taggs: